Profil spoločnosti

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnikPorta Rusica

skcsendehupl

Lesopoľnohospodársky majetok UličLesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva pôdohospodárstva a výživy SR  Bratislava zo dňa 30.6.1988 č. 5150/1988-63 ORP.  Zapísaný je v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Pš, vložka č. 5/P.        Tento štátny podnik je v zmysle Obchodného zákonníka hospodárskou organizáciou s trvalou prevádzkovou výrobou, obchodom a právom poskytovania služieb. Hospodári na lesnom a poľnohospodárskom pôdnom fonde. Jeho výrobné zameranie je v spojení poľnohospodárskej výroby, lesníctva a spracovania drevnej suroviny v piliarskej výrobe.

Sídlom podniku je obec Ulič. Leží v južnej časti Bukovských vrchov, v blízkosti štátnych hraníc s Ukrajinou a Poľskom. Je to kraj bohatý na jedinečné prírodné prostredie  so strmými stráňami, hlbokými lesmi a pramenitými horskými bystrinami.  Územie pokrývajú súvislé lesy  s dominantným zastúpením dreviny buk. Zachovali sa tu lesy s pralesovitou štruktúrou, ktoré nemajú na Slovensku obdobu a dnes sú prísne chránené  ako rezervácie.  Nachádza sa tu 7 národných prírodných rezervácií - Riaba skala, Stužica, Stinská, Rožok,  Havešová, Pľaša, Pod Ruským a 12 prírodných rezervácií.  Podnik sa nachádza na území  Biosférickej rezervácie Východné Karpaty, ktorá je od roku 1993 jedinou rezerváciou na svete, ktorú tvoria spojené územia troch štátov - Slovenska, Poľska a Ukrajiny.

V súčasnosti podnik obhospodaruje 24 759 ha lesného pôdneho fondu, z ktorých je vo vlastníctve štátu 18 457 ha a 2 384 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho 617 ha pôdy je ornej. Takmer celé obhospodarované územie podniku sa nachádza na území Národného parku Poloniny, z čoho vyplývajú závažné obmedzenia hospodárskej činnosti.  V súvislosti s výstavbou Vodárenskej nádrže Starina bolo vysťahovaných 7 obcí a podnik v pásmach hygienickej ochrany vodného zdroja Vodárenskej  nádrže  Starina obhospodaruje  3 600 ha lesnej a takmer 900 ha poľnohospodárskej pôdy so značne obmedzujúcimi podmienkami vyplývajúcimi z režimu  hospodárenia v PHO.

Obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu v podmienkach poloninského subregiónu s dlhoročnou tradíciou sa javí ako najprirodzenejšie a najefektívnejšie spojenie, umožňujúce zachovanie trvalo udržateľného osídlenia a sociálno-ekonomického rozvoja tohto okrajového regiónu SR.

 

Pre zachovanie vidieckeho osídlenia a sociálno-ekonomického rozvoja tohto regiónu podnik plní rozhodujúcu funkciu. Zamestnáva priamo 192 pracovníkov a ročne spolupracuje s ďalšími 50 - 70 živnostníkmi v rámci dodávateľsky poskytovaných služieb.

UPOZORNENIE

Tento web používa cookies. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Cookies používame výlučne na plne anonymnú analýzu návštevnosti lokality a správne fungovanie stránky (napríklad v mobilných zariadeniach). Súbory cookies neobsahujú žiadnu informáciu ktorá by mohla poslúžiť k identifikácii konkrétnej osoby alebo zariadenia.

logo

 

Vaše aktivity v tejto sekcii sú monitorované.

 https

 

created by: Marek Sarvas