Podnety § 307/2014 Z.z.

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnikPorta Rusica

skcsendehupl

 

V súlade so zákonom 307/2014 Z.z. môže fyzická osoba ako oznamovateľ podať na Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.(ďalej len LPM Ulič, š. p.) podnet o akýchkoľvek skutočnostiach týkajúcich sa objasnenia závažnej protispoločenskej činnosti. Takýto podnet je možné vykonať aj anonymne.

Podnetom sa rozumie oznámenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu a usvedčeniu páchateľa takejto protispoločenskej činnosti.

Pod závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie:

  1. niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
  2. trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
  3. niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,
  4. niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia),
  5. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
  6. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

Zodpovednou osobou vo veci vybavovania podnetov je inšpektor výroby, zamestnanec LPM Ulič š.p. .

Spôsob podávania podnetov:

  • Písomne - na adresu Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik ,

Ulič 96 , PSČ 067 67 v obálke „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“

  • Elektronicky - na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Výsledok preverenia zodpovedná osoba oznámi oznamovateľovi najneskôr do 10 dní od preverenia jeho podnetu. Zodpovedná osoba je povinná podnet prijať a prešetriť do 90 kalendárnych dní odo dňa jeho prijatia. Vo výnimočných prípadoch možno túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní.

Je potrebné odlíšiť oznamovanie protispoločenskej činnosti od iných sťažností týkajúcich sa činnosti zamestnancov LPM Ulič, š. p. a štatutárnych zástupcov LPM Ulič, š. p. .

UPOZORNENIE

Tento web používa cookies. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Cookies používame výlučne na plne anonymnú analýzu návštevnosti lokality a správne fungovanie stránky (napríklad v mobilných zariadeniach). Súbory cookies neobsahujú žiadnu informáciu ktorá by mohla poslúžiť k identifikácii konkrétnej osoby alebo zariadenia.

logo

 

Vaše aktivity v tejto sekcii sú monitorované.

 https

 

created by: Marek Sarvas