Služby

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnikPorta Rusica

skcsendehupl

Ťažba dreva

Najväčším prejavom, dôkazom odbornosti a umením lesníctva je pestovanie a vychovávanie lesa „sekerou“. Ťažba dreva nie je len „žatvou“ lesa a zberom úrody. Správnou ťažbou sa les i vychováva, chráni, buduje a vytvára sa aj jeho kvalita. Kvalita lesa nespočíva len v produkcii a dosiahnutí čo najkvalitnejšej drevnej hmoty, ale aj v dosiahnutí čo najstabilnejších a najodolnejších lesných ekosystémov.

Ťažba dreva spočíva vo vychovávaní lesných porastov výchovnými ťažbami, v obnove lesa obnovnými ťažbami, spracovávaní kalamít rôzneho druhu a rozsahu a mimoriadnymi ťažbami v súvislosti s rôznou inou ľudskou činnosťou a potrebami. Pri ťažbe dreva je dôležitý spôsob ťažby, technologické postupy a procesy, správna načasovanosť, správny výber a intenzita zásahov.

 

Pestovanie lesa

Pestovanie lesa je základný lesnícky odbor, ktorého úlohou je cielene usmerňovať rast lesa tak, aby počas celej jeho existencie plnil všetky funkcie, ktoré sa od neho očakávajú. Člení sa na dve časti na zakladanie lesa a usmerňovanie rastových a vývojových procesov.

 

Zakladanie lesa

K zakladaniu lesa sa pristupuje vtedy, ak nie je možné využiť prirodzenú obnovu pod materským porastom, alebo ak ide o zalesňovanie nezalesnených pozemkov.

 

Lesné semenárstvo

Cieľom lesného semenárstva je v prvom rade zabezpečiť, aby sa zachoval a náležite využíval genofond našich domácich drevín, ktoré sa n a rozdiel od okolitých štátov u nás v značnej miere zachovali. Pre zabezpečenie tohto cieľa sa najčastejšie využívajú porasty uznané pre zber semena, semenné porasty, výberové stromy ako aj klonové archívy a semenné sady. Semeno takto systematicky získané sa odborne ošetruje a skladuje a pred výsevom špeciálne upravuje.

 

Škôlkarstvo

Lesné škôlky sú špeciálne plochy slúžiace na dopestovanie výsadby schopných sadeníc potrebných na umelú obnovu lesa a na zalesňovanie nezalesnených plôch, ale ja na účely parkovníctva a sadovníctva. Úlohou škôlkarstva je zabezpečiť dostatočný počet výsadby schopných sadeníc lesných drevín v požadovanom druhovom zastúpení pre každoročnú výsadbu. Výmera lesných škôlok na Slovensku je cca 800 ha a ročne sa z nich vyprodukuje 200 mil. sadeníc.

 

Zalesňovanie a umelá obnova lesných porastov

O zalesňovaní hovoríme ak výsevom alebo výsadbou zalesníme dovtedy nelesnú pôdu. Umelá obnova je znovuzaloženie lesného porastu na lesnej pôde a to pod ochranou starého porastu, alebo na holej predtým vyťaženej ploche. Zalesňovanie aj umelú obnovu môžeme vykonávať dvoma spôsobmi: sejbou semena alebo plodov priamo na plochu kde má porast vzniknúť a výsadbou rozlične starých stromčekov - sadeníc, ktoré sa získali vybratím z prirodzeného zmladenia pod materským porastom, alebo boli dopestované v lesnej škôlke. V lesníckej praxi sa uplatňuje kombinovaná obnova. Prirodzená obnova sa na miestach, kde je bežnými lesníckymi postupmi nedosiahnuteľná dopĺňa umelou obnovou. Na Slovensku sa ročne umelou obnovou zalesní cca 10 tis. ha plôch.

 

Prevádzkovanie a poskytovanie ubytovacích zariadení                                      

Chata Roveň :  

Kapacita chaty je 8 lôžok, nástup na chatu od 12:00 hod, ukončenie v deň odchodu do 10:00 hod., 

Grófske chyžky

Kapacita chaty je 16 lôžok, nástup na chatu od 12:00 hod, ukončenie v deň odchodu do 10:00 hod., 

Rezervácia ubytovania na tel. čísle: 0905 253 778

Cenník ubytovaniahttps://www.lpmulic.sk/dokumenty-na-stiahnutie-2/cenniky?download=126:

Fotogaléria : (na fotostránke sa pracuje) 

Prepravný poriadok

 Prepravny poriadok nepravidelna osobná doprava a Prepravny poriadok LPM

Poskytovanie stravovacích služieb

 

Poplatkový odstrel zveri

 

UPOZORNENIE

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlasím

logo

 

Vaše aktivity v tejto sekcii sú monitorované.

 https

 

created by: Marek Sarvas - Stock Photography