Služby
Ponúkame nasledovné služby:

  • Vykonávanie ťažbových a pestovných prác

  • Zalesňovania lesných i nelesných pôd

  • Prevádzkovanie a poskytovanie ubytovacích zariadení

  • Poskytovanie stravovacích služieb

  • Poplatkový odstrel zveri