Kontakty:
ÚSTREDIE PODNIKU:
Sídlo:
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Ulič 96, 067 67  Ulič
Telefón:
+421 57 7694121, +421 57 7694118
+421 57 7694138, +421 57 7694127
Fax:
+421 57 7694126
Email:
lpmulic@lpmulic.sk
ODDELENIA:
Oddelenie ekonomiky, personalistiky a informatiky
pam.lpm@lpmulic.sk
uct.lpm@lpmulic.sk
Oddelenie technologickej prípravy výroby a správy majetku
vyroba.lpm@lpmulic.sk
Referent MTZ a mechanizácie
mtz.lpm@lpmulic.sk
Referent odbytu
odbyt.lpm@lpmulic.sk 
Sídlo:
Lesná správa  Stakčín

Parková 292, 067 61  Stakčín
Telefón:
+421 57 7674304
Email:
lsstakcin@lpmulic.sk
Sídlo:
Lesná správa  Klenová

Klenová 109, 067 72  Klenová
Telefón:
+421 57 7696138
Email:
lsklenova@lpmulic.sk
Sídlo:
Lesná správa  Zboj

Zboj 160, 067 68  Zboj
Telefón:
+421 57 7694189
Email:
lszboj@lpmulic.sk
Sídlo:
Lesná správa  Ulič

Ulič 96, 067 67  Ulič
Telefón:
+421 57 7694121

+421 57 7694138
Email:
lsulic@lpmulic.sk
Sídlo:
Poľnohospodárska správa Ulič

Ulič 96, 067 67  Ulič
Telefón:

+421 57 7694458 - farma Ulič

+421 57 7694194 - farma Zboj
Email:
psulic@lpmulic.sk
Sídlo:
Dopravno-hosp. správa Stakčín

067 61  Stakčín
Telefón:
+421 57 7674302

+421 57 7674303
Fax:
+421 57 7674303
Email:
lpmulic.dhs@mail.t-com.sk

dhsstakcin@lpmulic.sk
STREDISKÁ: